กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดคืออะไร

กล้องวงจรปิด ( CCTV = Closed-circuit television ) การส่งสัญญาณภาพผ่านไปยังอุปกรณ์ ปลายทาง อาทิเช่น จอมอนิเตอร์ หรือ เครื่องบันทึกภาพเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย


อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

 • 1. กล้องวงจรปิด (CCTV Camera)
 • 2. เลนส์กล้องวงจรปิด (CCTV Lenses)
 • 3. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ( Digital Video Recorder หรือ DVR )
 • 4. จอภาพ ( TV หรือ LCD Monitor)
 • 5. กล่องครอบกล้องวงจรปิด ทั้งแบบภายใน และ ภายนอกอาคาร ( Housing Indoor , Housing Outdoor )
 • 6. กล่องควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิด (Control System)
 • 7. สายสัญญาณภาพ RG6 สำหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด
 • 8. สายไฟ AC-DC สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้องวงจรปิด
 • 9. และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

 • 1.รักษา เฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่
 • 2.ใช้เป็นหลักฐาน
 • 3.ตรวจสอบการทำงาน