กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ip camera คืออะไร

กล้องวงจรปิด ip camera (Internet Protocol Camera) ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ตโดยระบบกล้องวงจรปิด IP CAMERA มีทั้งแบบเดินสายและแบบไร้สายทั้งสองลักษณะมีความแตกต่างกันเช่นกล้องวงจรปิดไร้สายจะมีการติดตั้งที่ง่ายและสะดวกเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่บ้านคนเดียวเช่นอยู่คอนโด หรือการนำไปติดตั้งกับร้านเล็กๆจะใช้งานได้ดีถ้าหากติดตั้งใกล้กับเร้าเตอร์ที่ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตส่วนระบบการ เดินสายติดตั้งนั้นจะเหมาะสำหรับหน้างานที่มีขนาดใหญ่เช่นการติดตั้งบริเวณภายนอกเพราะจะช่วยในเรื่องสัญญาณภาพที่มีความเสถียรของสัญญาณภาพ


ข้อดีของการติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย ip camera

  • กล้องไร้สายสามารถติดตั้งเองได้
  • กล้องไร้สายเป็นระบบกล้องที่มีราคาไม่สูงมาก
  • กล้องไร้สายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าแรงและสายที่ใช้สำหรับเดินติดตั้งกล้องเนื่องจากกล้องไร้สายไม่จำเป็นต้องเดินสายและสามารถติดตั้งเองได้
  • กล้องไร้สายสามารถหาซื้อได้ง่าย

ข้อดีของการติดตั้งกล้องวงจรปิดip camera แบบเดินสายติดตั้ง

  • กล้องวงจรปิดIP CAMERAลักษณะเดินสายติดตั้งสัญญาณจะเสถียรมากกว่ากล้องไร้สาย
  • กล้องวงจรปิดIP CAMERA เป็นระบบที่มีความคมชัดสูง
  • กล้องวงจรปิดIP CAMERA เป็นระบบที่มีเลขIP เป็นของตัวเอง
  • กล้องวงจรปิดIP CAMERA เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง

กล้องวงจรปิดip camera ระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูงเหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการความคมชัดสูงหรือต้อง การความปลอดภัยสูงกล้องไอพีมีหลากหลายลักษณะเลือกใช้ใช้งานเช่นกล้องวงจรปิดไอพีแบบเดินสายติดตั้งและกล้องวงจรปิดไร้สายip camera