Avatar Avatar Avatar Avatar

กล้องวงจรปิดAnalog OK-4005


กล้องวงจรปิดAnalog

กล้องวงจรปิดAnalog OK-4005

รายละเอียด

กล้องวงจรปิดรุ่น OK-4005 เป็นกล้องวงจรปิดแบบโดมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานภายในมากว่าการใช้งานภายนอกเพราะไม่สามารถกันน้ำเข้าได้กล้องวงจรปิดรุ่น OK-4005จะเป็นกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบอนาล็อคซึ่งเป็นระบบธรรมดา โดยส่วนใหญ่จะเลือกติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย หรือภายในโรงแรม โรงพยาบาลรวมถึงกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ยังมีอินฟาเรดสามารถทำให้มองเห็นภาพในช่วงเวลากลางคืนรายละเอียดสินค้ากล้องวงจรปิดAnalog OK-4005

-กล้องวงจรปิดAnalog OK-4005 แบบ In Door

-ระบบอินฟาเรดซึ่งช่วยในการมองเห็นภาพในเวลากลางคืน

-ความคมชัด 480TVLสินค้ารุ่นอื่น