ประวัติ บริษัทโอกามเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด


บริษัท โอกามิเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยเปิดให้บริการมานานมากกว่า15 ปี โดยทางบริษัทมีช่างที่มีความชำนาญในระบบกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าโดยทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านการบริการหลังการการขาย ที่มีคุณภาพและรวดเร็วมากที่สุดดั่งที่ลูกค้าทุกท่านนั้นต้องการเป็นการเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความพึงพอใจกับ การให้บริการของทางบริษัทกับลูกค้าทุกท่าน

เป้าหมายและนโยบายการบริการ

  1. การให้บริการในด้านการซ่อมกล้องวงจรปิดที่รวดเร็ว

  2. การให้บริการในด้านการเซอร์วิสที่รวดเร็ว

  3. การให้บริการในด้านการดูแลระบบกล้องวงจรปิดที่อยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า

  4. การให้บริการในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

  5. การให้บริการในด้านการประเมิณหน้างานให้ลูกค้าฟรี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการจากทาง บริษัท โอกามิเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  1. การให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

  2. บริษัทให้การดูแลในด้านการเซอร์วิสที่รวดเร็ว

  3. บริษัทให้การดูแลระบบกล้องวงจรปิดที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอด

About Rating: 10 out of 10