DVR OK-0404


เครื่องบันทึกภาพDVR OK-0404

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดสำหรับระบบอนาล็อกซึ่งสามารถบันทึกภาพได้สูงสุดทั้งหมด4 ช่องซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ไม่เกิน4ตัว

คุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพ DVR รุ่น OK-0404

  • เครื่องบันทึกภาพ DVR รุ่น OK-0404 สามารถรองรับการต่อกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 4ช่องสัญญาณ
  • เครื่องบันทึกภาพ DVR รุ่น OK-0404 สามารถบันทึกเสียงได้ 1 ช่อง
  • เครื่องบันทึกภาพ DVR รุ่น OK-0404 สามารถใส่ HDD ได้สูงสุด 1ลูก
  • เครื่องบันทึกภาพ DVR รุ่น OK-0404 สามารถบันทึกภาพได้ที่ความคมชัดสูงถึง D1D1 ทั้ง 4 ช่องสัญญาณในอัตรา 25 เฟรม/ช่องสัญญาณ
Live Preview