HD-CVIทรงกระบอก

กล้องวงจรปิดระบบHD-CVIที่เหมาะกับการติดตั้งบริเวณภายนอกเนื่องจากความสามารถหรือคุณสมบัติของตัวกล้องวงจรปิดลักษณะทรงกระบอกที่สามารถกันน้ำเข้าได้รวมถึงระบบHD-CVIที่มีความคมชัดกว่ากล้องวงจรปิดแบบอนาล็อคและเป็นกล้องวงจรปิดที่มาแทนระบบเก่าอย่างอนาล็อคอีกด้วย

OK-5001HD
กล้องวงจรปิดokami ok-5001HD
OK-5003HD
กล้องวงจรปิดokami ok-5001HD

Latest Tweets

Contact Us

  • ที่อยู่บริษัทโอกามิ: 91/5 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเพทฯ 10510

  • Phone: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905

  • Email: sale@okamiccd.com

Follow Us

กล้องวงจรปิดHD-CVI ทรงกระบอก Rating: 8 out of 10