IP CAMERA ทรงกระบอก OK-3008FHD


IP CAMERA ทรงกระบอก รุ่น OK-3008FHD

กล้องวงจรปิดรุ่น OK-3008FHD กล้องวงจรปิดระบบ ip camera ที่มีความคมชัดสูงด้วยคุณสมบัตของกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะสูงสุด30เมตร ข้อดีของกล้องวงจรปิดรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเนื่องจากตัวกล้องวงจรปิดที่ไม่ใหญ่มากจึงสามารถใช้งานภายในได้

คุณสมบัติของ IP CAMERA รุ่น OK-3008FHD
  • กล้องวงจรปิด IP CAMERA รุ่น OK-3008FHD มีความคมชัดอยู่ที่ 3 ล้านพิกเซล
  • กล้องวงจรปิด IP CAMERA รุ่น OK-3008FHD มีหลอดอินฟาเรดที่สามารถมองเห็นได้ในที่มืด
  • กล้องวงจรปิด IP CAMERA รุ่น OK-3008FHD สามารถมองเห็นได้ในระยะ 30 เมตร
  • กล้องวงจรปิด IP CAMERA รุ่น OK-3008FHD สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
Live Preview