การบริการด้านService


  • การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดบนที่สูง
  • การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดokamiบนที่สูง
  • การติดตั้งกล้องวงจรปิดใต้ชายคาบ้าน
  • การติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเสาไฟ
  • หน้าจอมอนิเตอร์ในการดูมุมกล้องวงจรปิด
  • ลากสายfiberติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงงาน
  • การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดบนคานภายในโรงงาน
  • การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าโรงงานบนที่สูง
  • การเดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิดบนคาน