กล้องวงจรปิดไร้สาย

2 reviews
5.00 out of 5

กล้องวงจรปิดไร้สาย

คุณสมบัติของ กล้องวงจรปิดไร้สาย
  • กล้องวงจรปิดไร้สายมีความคมชัด 720 P
  • กล้องวงจรปิดไร้สายสามารถติดตั้งเองได้
  • กล้องวงจรปิดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของสายที่ใช้สำหรับติดตั้ง
  • กล้องวงจรปิดไร้สายมีการใช้งานง่ายและสะดวก

Share this page