• ความความสำคัญของกล้องวงจรปิดกับชีวิตในปัจจุบัน

    หากเราลองสังเกตดูดีๆ ไมว่าจะ บนถนหนทางต่างๆ สถานที่ราชการ ห้างร้าน หรือแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป เราจะสามารถพบเห็นกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งอยู่ทั่วไป นั่นเป็นเพราะปัจจุบันนี้คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในเรื่องความปลอดภัยนั้น เป็นที่ยอมรับว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าที่จะลงทุนติดตั้งไว้ เป็นผู้ช่วยในการตรวจตราดูแล ป้องกันเหตุร้ายหรือมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดี

    กล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

    ในหลายประเทศให้ความสำคัญกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และป้องกันของปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของประชาชนพลเมือง อย่างในประเทศอังกฤษที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดเรื่องระเบียบและกฎหมายควบคุมต่างๆ มีการติดกล้องวงจรปิดนับล้านตัว ขณะที่ในบ้านเราเองก็ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมากขึ้น โดยใน 50 เขต ทั่ว กทม. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ราว 2 หมื่นกว่าตัว ซึ่งหากเราพบเจอเหตุไม่คาดฝันในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เราสามารถติดต่อขอดูภาพจากกล้องเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการจับตัวคนร้ายหรือเป็นข้อมูลทางกฎหมายได้ นอกจากนี้บรรดาหน่วยงานห้างร้านต่างๆ และสถานที่ราชการ ก็นิยมติดตั้งกร้องวงจรปิดกันมากขึ้น ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

    แม้กล้องวงจรปิดจะไม่ได้ทำหน้าที่คลี่คลายเหตุร้ายใน ณ วินาทีที่เกิดเหตุ แต่อย่างน้อยมันก็ทำหน้าที่สำคัญคือการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สามารถนำมาใช้จัดการกับปัญหาได้ในภายหลัง นอกจากนี้การมีกล้องวงจรปิดยังช่วยสร้างความรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต เพราะเสมือนมีคนคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆ ตัว

Comments are closed.