HD-SDI:OK-9001HD

กล้องระบบHD-SDIที่ให้ความคมชัดสูงแต่ระบบนี้ยังมีข้อเสียอยู่เป็นจุดใหญ่ ก็คือสาย RG 6 ใช้ได้ไม่เกิน100เมตรต่อจุด แต่ถ้าต้องการใช้ให้มากกว่า 100 เมตรต้องใช้ตัวบูทสัญญาณในการเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพbg_11

 

ok-9001 กล้องHD-SDIความคมชัดสูงตัวเลนส์สามารถปรับซูมได้ตามแต่ล่ะพื้นที่ๆต้องการใช้ ซึ่งตัวกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกับหลอดอินฟาเรดอะเลย์ทำให้ภาพที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนมีความคมชัดสูง
19 12 16 15 14 13 11 04 03 02 01

11