เครื่องDVR:รุ่น OK-1604

เครื่องบันทึกภาพ DVR ระบบอนาล็อกซึ่งในปัจจุบันได้มีระบบ HD เข้ามาแทนที่

bg_11

bgproduct06-1 เครื่องระบบอนาล็อกชนิด 8 ช่องสัญญาณภาพ 1 ช่องสัญญาณเสียง สามารถใส่ HDD.ได้ถึง 4 TB. และสามารถออนไลท์ผ่านทางโทรศัพย์มือถือหรือแทบเลทได้ พร้อมทั้งยังดูย้อนหลังผ่านทางโทรศัพย์ได้
19 10 09 08 07 06 16 04 03

ok-1604p1 ok-1604p2