Analog:OK-5005

กล้องวงจรปิดระบบอนาล็อกทรงมาตราฐาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเลนส์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้ว่าต้องการมองภาพกว้างหรือภาพแคบ

bg_11

cctv-product2 กล้องวงจรปิดทรงมาตราฐาน รุ่นOK-5005 ซึ่งกล้องรุ่นนี้มีความระเอียดภาพ480TVL ระบบ CCD ไอซีที่ใช้ Sony Super HAD จึงทำให้สีที่ออกมามีความคมชัดและสดโดยในชุดสินค้าประกอบไปด้วยกล้อง ขาตั้งกล้อง เลนส์ หม้อแปลง
16 15 14 04 03 02 01

ok-5005