Analog:OK-5007S

กล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก ทรงมาตราฐานซึ่งกล้องประเภทนี้สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามแต่ล่ะสถานที่

bg_11

 

cctv5007 กล้องระบบอนาล็อกรุ่น OK-5007S ซึ่งกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่มีความสามารถสูง โดยด้านหลังตัวกล้องมีปุ่มเพื่อการปรับตั้งค่าต่าง ๆ มากมายเพื่อให้เหมาะสำหรับแต่ล่ะสภาพการใช้งานในแต่ล่ะพื้นที่และยังมีความคมชัดสูงถึง 550TVL อีกทั้งยังเป็นระบบ Day/Night ทำให้สามารถใช้มองภาพตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจน
19 16 15 14 04 03 02 01

ok-5007