เครื่อง:HD-CVI

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดระบบ CVI ไม่สามารถเข้ากับกล้องระบบอนาล็อกทั่วไปได้ยกเว้นสินค้าบางรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อ ซึ่งสินค้าระบบCVIจะเป็นสินค้าที่เข้ามาแทนระบบเก่าจำพวกระบบอนาล็อกที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ และข้อดีของระบบ CVI คือมีความคมชัดสูงมากเมื่อเทียบกับกล้องระบบอนาล็อกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

bg_11

 

bgproduct10-1 ok-cvi5108h-s2 bgproduct10-1
 เครื่องบันทึกภาพระบบCVI รุ่น OK-0404CVI 4 ช่องสัญญาณภาพ 1 ช่องสัญญาณเสียงสามารถต่อเข้ากับทีวีได้ทุกรุ่นที่มีช่อง HDMI,VGA ตัวเครื่องสามารถแสดงภาพคุณภาพสูงถึง 1080Pปุ่มอ่านข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม  เครื่องบันทึกภาพกล้องระบบCVI รุ่น OK-CVI5108H-S2 รองรับการต่อกล้อง 8 ช่องสัญญาณภาพ และ 1 ช่องสัญญาณเสียง สามารถต่อเข้ากับทีวีที่ช่อง HDMI,VGAปุ่มอ่านข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม  เครื่องบันทึกภาพกล้องCVI รุ่น OK-0416CVI สามารถต่อกล้องได้ถึง 16 ช่องสัญญาณภาพ และ 1 ช่องสัญญาณเสียง รองรับการต่อออกทีวีที่ช่อง HDMI,VGA ปุ่มอ่านข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม