HD-CVI:รุ่นOK-5002HD

กล้อวงจรปิดระบบ HD-CVI ที่ให้ความคมชัดระดับ HD ซึ่งจะเข้ามาแทนกล้องระบบเก่าหรือที่เรียกกันว่ากล้องอนาล็อก

bg_11

OK-5002-1 กล้องวงจรปิดHD รุ่น OK-5002HD เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารเท่านั้นไม่สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร สามารถทนความร้อนได้ถึง -30º∼60ºC
16 15 13 11 04 03 02

DOME-HD-CVI