HD-CVI:รุ่นOK-5003HD

กล้องวงจรปิด HD ที่เรียกกันว่าระบบ HD-CVI ที่มีความคมชัดสูงถึง 720P และยังมาพร้อมกับระบบกันน้ำในตัว หลอดอินฟาเรดชนิดอะเลย์ที่ให้ความสว่างในตอนกลางคืนที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม

ok-5003hd กล้องวงจรปิด ระบบ HD-CVI รุ่น OK-5003HD ที่มีความคมชัดสูงและรบบอินฟาเรดอะเลย์ที่ทำให้ความคมชัดของภาพในช่วงเวลากลางคืนได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนและยังยืดอายุการใช้งานของหลอดอินฟาเรดของกล้องรุ่นนี้อีกด้วย
16 15 14 13 11 03 04 02 01

OK-5003hd